Gastouderopvang Pim Pam Pret

Kleinschalige gastouderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Hoi!

Mijn naam is Willeke van Dijk-Doorn, gastouder van Gastouderopvang Pim Pam Pret.

Ik bied een kleinschalige gastouderopvang aan bedoeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar, met een maximum van 6 kinderen per dag. (inclusief eigen kinderen) 
Ik vind het van groot belang dat kinderen zich veilig en geborgen kunnen voelen, zich gehoord voelen, zich op hun eigen tempo kunnen en mogen ontwikkelen en voldoende uitgedaagd blijven worden.

Daarnaast vind ik persoonlijke aandacht heel belangrijk! Ieder
kind is anders en dus uniek! Een goede basis leggen, voor nu en voor de toekomst! Dit zal de kinderen ten goede komen, voor deelname in de maatschappij.

4k-wallpaper-adorable-blur-1148998

Ik zal aan de slag gaan en werken vanuit het pedagogisch beleidsplan van gastouderbureau Tante Vroesh.
Aan onder andere de volgende aspecten vanuit het pedagogisch beleidsplan zal aandacht worden besteed: respect en aandacht, welbevinden en betrokkenheid, normen en waarden en de kinderen leren hoe met zichzelf, met elkaar en de omgeving om te kunnen gaan.
Wat ik de kinderen wil bieden is een veilige, hygiënische, gezonde, warme, liefdevolle en gezellige omgeving, waarbij zij zichzelf mogen en kunnen zijn, EEN TWEEDE (T)HUIS!!!

Binnenshuis zijn er voldoende activiteiten te doen met kleine kinderen onder andere:
Kleuren, verven, knutselen, kleien, bouwen, bakken, dansen, samen liedjes zingen en uit boekjes voorlezen.
In de nabije omgeving is er een speeltuintje aanwezig en de kinderboerderij.
Daarnaast kan er een keer samen boodschappen worden gedaan.
We hebben een ruime tuin, waar met mooi weer van geprofiteerd kan gaan worden.

Om de kwaliteit van de gastouderopvang te waarborgen is gastouderopvang Pim Pam Pret aangesloten bij gastouderbureau Tante Vroesh.

Enthousiast geworden? Uw interesse gewekt?

Maak een vrijblijvende afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we alle wensen en behoeftes van uw kind.
Aan de hand van een checklist zullen alle onderwerpen worden besproken die van belang zijn voor de opvang van uw kind.
Daarna plannen we een wen-moment in om de overgang voor uw kind makkelijker te maken.
Meestal is een dagdeel voldoende. Ter afsluiting van een wen-moment vindt er een open overdracht plaats waarbij u een verslag krijgt en eventueel vragen kunt stellen.

Processed with VSCO with f2 preset
rick
Processed with VSCO with f2 preset

Waarom Pim Pam Pret

Klein en knus. Maar wel serieus professioneel! Uw kind krijgt bijna 1 op 1 aandacht en wordt niet overlopen zoals dat soms het geval is bij grootschalige kinderopvang. Een bewuste keuze van gastouderopvang Pim Pam Pret om kleinschalige opvang te bieden. Maximale aandacht en kwaliteit in de opvang voor uw kind.

De ontwikkeling van uw kind wordt beter gemonitord, terugkoppeling naar u als ouder(s) / verzorger(s), zal altijd optimaal zijn doordat uw kind te maken heeft met 1 gastouder. Er is geen sprake van (ingewikkelde) interne rapportages over meerdere schijven zoals dit vaak het geval is bij grootschalige kinderopvangorganisaties.

Helderheid in opvang voor zowel uw kind alsook voor u als ouder(s) / verzorger(s).

Extra aandachtspuntjes

Zonder er verder uitgebreid op in te gaan zijn de volgende zaken vanzelfsprekend ook goed geregeld. Zo is Kinder EHBO afgerond. Zijn gastouder en ouder (mijn partner) in bezit van een VOG verklaring. Ik ben ook geregistreerd bij Personen Register Kinderopvang. Uw kind verblijft in een rookvrije omgeving.

Wat betreft de leefomgeving is er een risicoinventarisatie gedaan door een medewerker van Gastouderbureau Tante Vroesh en is er een definitief rapport opgemaakt door de GGD. U kunt er daarom vanuit gaan dat uw kind in een kindvriendelijke en -veilige omgeving verblijft.

Ook is de continuïteit gegarandeerd in het geval van verhindering van de gastouder door onverwachte en onvoorziene situaties waarbij uw kind betrokken kan zijn. Hierdoor kan het bijvoorbeeld het geval zijn dat de gastouder met uw kind naar de huisarts moet vanwege een valincident bij uw kind, om uw kind, waar nodig, verder te laten onderzoeken door de huisarts. Hiervoor is een “achterwacht” geregeld die, in geval van nood, opgeroepen zal worden door de gastouder, om de zorg over de andere kinderen, tijdelijk over te nemen.